The Official /int/ How to Learn A Foreign Language Guide Wiki
Advertisement

Duolingo: Common phrases[]

Age questions[]

 • How are you?: Hogy vagy? Hogy van?
 • How old is he?: Hány éves?
 • How old are you?: Hány éves vagy?
 • How old am I?: Hány éves vagyok?

Greetings[]

 • Hi: Szia
 • Good morning: Jó reggelt kívánok
 • Good afternoon: Jó napot kívánok
 • Good evening: Jó estét kívánok
 • Good night: Jó éjszakát kívánok

Excuse me, "Elnézést"[]

 • Excuse me: Elnézést
 • Sorry: Bocsánat

Thanking and you're welcome[]

 • Thank you: Köszönöm
 • Thank you very much: Nagyon szépen köszönöm, Köszönöm szépen
 • Thank you, goodbye: Köszönöm, viszontlátasra
 • You're welcome: Szívesen
 • You're very welcome: Nagyon szívesen
 • Sorry, thank you: Bocsánat, köszönöm

Goodbye[]

 • Bye: Viszlát
 • Goodbye: Viszontlátasra

How are you feeling? "Hogy vagy?"[]

 • Are you sick?: Rosszul vagy?
 • Hi, are you okay?: Szia, jól vagy?
 • Yes, I am feeling well: Igen, jól vagyok
 • Unfortunately, I am not feeling well: Sajnos nem vagyok jól
 • I am feeling very sick: Nagyon rosszul vagyok
 • He is not feeling well: Nincs jól

Beverages[]

 • Beer: Sör

Requests, "kérek"[]

 • I don't want any: Nem kérek
 • I would like water, please: Vizet szeretnék kérni
 • Water, I do not want wine: Vizet, nem bort kérek
 • Yes, water: Igen, vízet
 • I would like a beer: Kérek egy sört
 • I would like a beer, please: Sört kérek szépen
 • I would like wine, please: Bort szeretnék kérni
 • I would like paprikas: Paprikást kérek
 • I want good paprikás: Jó paprikást kérek
 • I do not want beer: Nem kérek sört

Requests, "akarok"[]

 • I do not want to go: Nem akarok menni

Directional phrases[]

 • to go: menni
 • to go there: oda menni
 • Go!: Menj!
 • Go there!: Menj oda!
 • not here: nem ide
 • Here or there?: Ide vagy oda?
 • I want to go: Akarok menni
 • I don't want to go: Nem akarok menni
 • I want to go there: Oda akarok menni
 • I wish to go there: Oda kívánok menni

Duolingo: Basics[]

Questions[]

 • Where is the fire?: Hol van a tűz?
 • Where is the bus?: Hol van a busz?
 • Where is the chair?: Hol van a szék?
 • Is it raining?: Esik az eső?

Statements[]

 • He is the dream man: Ő az álom férfi
 • She is a girl: Ő lány

"Köszönöm a ..."[]

 • Thanks for the water: Köszönöm a vizet

Questions, time of day[]

 • Where is the man in the afternoon?: Hol van a férfi délután?
 • Are you often here in the morning: Gyakran vagy itt reggel?
 • Is it noon here?: Itt dél van?

time of day[]

 • It is morning: Reggel van
 • There is rarely snow in the morning: Reggel ritkán van hó
 • The man is not inside in the morning: A férfi nincs bent reggel
 • It is noon, here is the bus: Dél van, itt a busz
 • The train is always here at noon: Délben mindig itt van a vonat
 • I am not here in the evening: Este nem vagyok itt
 • There is often ice in the evening: Este gyakran van jég

Locations, statements[]

 • This train is here: Ez a vonat itt van
 • There is no snow here: Itt nincs hó
 • I am home: Otthon vagyok
 • The chair is there, not here: A szék ott van, nem itt
 • The woman is inside, the man outside: A nő bent van, a férfi kint

Locations, questions[]

 • Is there ice at home?: Van otthon jég?
 • Is that girl here?: Itt van az a lány?
 • Is there snow there?: Ott van hó?

"That is a ...", "az ..."[]

 • What is that?: Mi az?
 • That is a window: Az egy ablak
 • Yes, that is a chair: Igen, az egy szék

"That is the ... ", "az a"[]

 • That is the table: Az az asztal

"This is a ...", "ez ..."[]

 • This is a girl, not a boy: Ez lány, nem fiú
 • Is this a telephone or a lamp?: Ez telefon vagy lámpa?
 • This is a dream: Ez egy álom

"This is the ... ", "ez a"[]

 • This is the fire: Ez a tűz
 • This is the lamp, and this is the telphone: Ez a lámpa, és ez a telefon
 • This woman is a dream: Ez a nő egy álom

"meg"[]

 • This is a girl, and this is a boy: Ez egy lány, ez meg egy fiú

"pedig"[]

 • This is an apple, and that is a chair: Ez egy alma, az pedig egy szék
 • The girl is in the back, the boy is in the back: A lány elöl van, a fiú pedig hátul
 • The woman is upstairs, and the car is downstairs: A nő fent van, az autó pedig lent
 • The telephone is in front, the apple is behind: A telefon elöl van,az alma pedig hátul

"hanem"[]

 • He is not a woman, but a man: Ő nem nő, hanem férfi
 • He is not a girl, but a boy: Ő nem lány, hanem fiú

Adverbs, frequency[]

 • He is rarely here: Ritkán van itt
 • The train is rarely here: Ritkán van itt a vonat
 • It often rains here: Itt gyakran esik az eső
 • It never rains: It never rains: Soha nem esik az eső

Prepositions, location[]

 • I am here upstairs: Itt vagyok fent
 • The girl is in front, and the boy is in the back: A lány elöl van, a fiú meg hátul
 • Is the boy below?: A fiú lent van?

Duolingo: Names[]

Questions[]

 • Hi, I am Janos. What's your name?: Szia, János vagyok. Téged hogy hívnak?
 • Hi, what is your name?: Szia, mi a neved?
 • Hi, what is your name?: Szia, hogy hívnak?
 • Hi, Kati, how are you?: Szia Kati, hogy vagy?
 • Who is he?: Ki ő?

Answers[]

 • I am Zsuzsa, what is your name?: Zsuzsa vagyok, mi a neved?
 • I am not Eva, but Kati: Én nem Éva vagyok, hanem Kati
 • Your name is Zsuzsa: A te neved Zsuzsa
 • Your name is Zsuzsa: Zsuzsa a neved
 • Eva is not feeling well: Éva nincs jól

Statements[]

 • Good night, Laszlo!: Jó éjszakát, László!
 • Szívesen, Éva, viszontlátásra!: You are welcome, Éva, goodbye!

Duolingo: Basics 2[]

Questions[]

 • What kind of apple is this?: Milyen alma ez?
 • What kind of car is this?: Milyen autó ez?
 • Is he a student or a teacher?: Ő diák vagy tanár?
 • Where is the clock?: Hol van az óra?
 • Who are you?: Ki vagy te?

Statements[]

 • The black clock is not there: A fekete óra nem ott
 • The woman is not short: A nő nem alacsony
 • The apple is red: Az alma piros
 • The house is tall: A ház magas
 • This is a red apple, not black: Ez piros alma, nem fekete
 • This is not a large clock: Ez nem nagy óra
 • No, this is not a tall house: Nem, ez nem magas ház

location[]

 • Who is inside?: Ki van bent?
 • I am waiting downstairs: Lent várok
 • The black clock is not there: A fekete óra nem ott van

time of day[]

 • It is early: Korán van
 • The doctor is walking now: Az orvos sétál most
 • Then and there: Akkor és ott
 • I am already here: Én már itt vagyok
 • Ma reggel itt van a busz: The bus is here this morning

adjectives[]

 • I am good today: Ma jó vagyok
 • This is a good toy: Ez jó játék
 • You're small again: Újra kicsi vagy
 • Black is like this: Ilyen a fekete
 • Ez a lámpa már piros: This lamp is already red

Frequency[]

 • A lány egyedül vár: The girl is waiting alone
 • Az orvos sétál most: The doctor walks now
 • Újra itt vagyok: I am here again
 • A sofőr korán reggel sétál: The driver is walking early in the morning

"Te nem ..., hanem"[]

 • You are not tall, but short: Ön nem magas, hanem alacsony

"Ez ..."[]

 • Ez jó játék: This is a good toy

"Az ____ nem ...., hanem"[]

 • The apple is not black, but red: Az alma nem fekete, hanem piros
 • The apple is not small, but large: Az alma nem kicsi, hanem nagy
 • The red car is not above, but below: A piros autó nem fent van, hanem lent

"Ez ____ nem ...., hanem"[]

"Ez nem ...., hanem"[]

 • This is not a black apple, but red: Ez nem fekete alma, hanem piros
 • No, this is not a big apple, but small: Nem, ez nem nagy alma, hanem kicsi
 • I am not a teacher, but a student: Én nem tanár vagyok, hanem diák
 • Ez a férfi alacsony, nem az a nő: This man is short, not that woman

"meg"[]

 • The boy is tall, and the girl is short: A fiú magas, a lány meg alacsony
 • You are tall, and I am short: Te magas vagy, én meg alacsony

"pedig"[]

 • The Hungarian teacher is inside, but the English student is outside: A magyar tanár bent van, az angol diák pedig kint

Duolingo: Jobs[]

Questions[]

 • What is the artist doing?: Mit csinál a művész?
 • What is the Hungarian lawyer doing?: Mit csinál a magyar ügyvéd?
 • Are you a salesperson or a secretary?: Ön eladó vagy titkárnő?
 • Where is the short judge?: Hol van az alacsony bíró?
 • Are you an engineer?: Te mérnök vagy?
 • Is the postman in?: A postás bent van?

location[]

 • The worker waits outside: A munkás kint vár
 • A tall policeman is standing outside: Egy magas rendőr áll kint

"vagyok"[]

 • Good day, I am the waiter: Jó napot, én vagyok a pincér

"es"[]

 • I am the boss, and I am waiting here: Én vagyok a főnök, és itt várok

"pedig"[]

 • I am a tourist and you are a policeman: Én turista vagyok, ön pedig egy rendőr

Duolingo: Places[]

Noun is adjective[]

 • The building is small: Az épület kicsi
 • This is a large bank: Ez nagy bank

"ott ... ahol"[]

 • The doctor is walking there, where the teacher is waiting: Az orvos ott sétál, ahol a tanár vár
 • The short politician is running where the old hotel is: Az alacsony politikus ott fut, ahol a régi szálloda van
 • I am sitting where you are sitting: Ott ülök, ahol te ülsz

"nem ... hanem"[]

 • The city is not small, but big: A város nem kicsi, hanem nagy
 • I am not studying in front of the shop, but in front of the school: Nem az üzlet előtt tanulok, hanem az iskola előtt
 • The kindergarten teacher is not shouting outside, but inside: Az óvónő nem kint kiabál, hanem bent

prepositions[]

 • The old car is standing outside: A régi autó kint áll
 • The hotel is there: A szálloda ott van

Duolingo: Verbs 1 : Present Single[]

Questions[]

 • Are you happy?: Örülsz?
 • Where are you fighting?: Hol harcolsz?
 • What are you studying?: Mit tanulsz?
 • Are you in a hurry?: Sietsz?

Statements[]

 • The soldier is fighting: A katona harcol
 • I am fighting: Harcolok
 • Peter is talking: Péter beszélget
 • I am talking: Beszélgetek
 • You are looking: Te keresel
 • You are talking: Beszélgetsz
 • The postman is in a hurry: A postás siet
 • János is sitting: János ül
 • I do not drive at home: Otthon nem vezetek; nem otthon vezetek

Statements, adverbs[]

 • The man often drives: A férfi gyakran vezet
 • Now you drive: Most te vezetsz
 • Unfortunately, I am not happy: Sajnos nem örülök
 • Unfortunately, I am in a hurry: Sajnos sietek

Statements, prepositions[]

 • The English student studies beside the table: Az angol diák az asztal mellett tanul
 • I am studying inside: Bent tanulok
 • I am sitting by the table: Az asztal mellett ülök

Duolingo: Accusative 1[]

Questions[]

 • Many or few?: Sokat vagy keveset?
 • Do you see something?: Te látsz valamit?
 • Do you see a director?: Te látsz egy rendezőt?
 • Are you waiting for a tall one?: Te egy magasat vársz?
 • Are you not looking for anything?: Semmit nem keresel?
 • Are you looking for langos here?: Te itt lángost keresel?

Statements[]

 • The lawyer is waiting for a boy: Az ügyvéd vár egy fiút
 • I see ice: Jeget látok
 • I am waiting for something: Én várok valamit
 • I see a building, a very tall one: Egy épületet látok, egy nagyon magasat
 • The tourist is taking few pictures; The tourist takes few pictures; The tourist takes few photographs: Keveset fényképez a turista
 • I see few: Keveset látok

Statements, subject does not do something, "subject nem verb"[]

 • I do not see a child: Én nem látok gyereket
 • I do not see anything: Nem látok semmit
 • I do not see langos: Én nem látok lángost
 • The police officer does not see a boy: A rendőr nem egy fiút lát
 • I do not want to see any ice: Nem akarok jeget látni
 • Nem látok egy gyereket: I do not see a child

Duolingo: Plurals and Accusative 1[]

Questions[]

 • Are you looking for lamps?: Te lámpákat keresel?
 • Are the new cars black?: Feketék az új autók?
 • Are you making good ones?: Jókat csinálsz?
 • Do you know judges?: Te ismersz bírókat?
 • Where do you see big buildings?: Hol látsz nagy épületeket?
 • These buildings?: Ezeket az épületeket?

Statements[]

 • I am not painting judges: Én nem festek bírókat
 • Zsuzsa is painting new ones: Zsuzsa újakat fest
 • Éva is looking for little ones: Éva kicsiket keres
 • I do not like the tables: Nem szeretem az asztalokat
 • I see very large buildings outside: Én kint nagyon nagy épületeket látok
 • I would like lamps, telephones and clocks: Lámpákat, telefonokat, és órákat kérek
 • The young boys are short: A fiatal fiúk alacsonyak

For some reason, alacsony: Duolingo says people are "short" and objects are "low"[]

 • The tables here are low: Itt az asztalok alacsonyak
 • The low buildings are black: Az alacsony épületek feketék

Statements, with "____ kérek, nem"[]

 • I want good ones, not new ones: Jókat kérek, nem újakat
 • Peter is looking for chairs, not tables: Péter székeket keres, nem asztalokat

Plurals and Accusative 2[]

Questions[]

 • Do you often see railway stations?: Te gyakran látsz pályaudvarokat?
 • Do you see train stations frequently?: Te gyakran látsz pályaudvarokat?
 • Where are those big rivers?: Hol vannak azok a nagy folyók?

Statements[]

 • We are not lawyers, but drivers: Nem ügyvédek vagyunk, hanem sofőrök
 • These are large rivers: Ezek nagy folyók
 • We are athletes, not lawyers: Mi sportolók vagyunk, nem ügyvédek
 • These are large rivers: Ezek nagy folyók

Statements, accusative nouns[]

 • I often hear rivers: Gyakran hallok folyókat
 • Janos rarely sees beautiful lawyers: János ritkán lát szép ügyvédeket
 • I never see musicians and composers: Soha nem látok zenészeket és zeneszerzőket
 • I like to paint rivers and trees; I like painting rivers and trees: Én folyókat és fákat szeretek festeni
 • I never find good cooks: Soha nem találok jó szakácsokat
 • I like to paint railway stations, not markets: Pályaudvarokat szeretek festeni, nem piacokat

Statements, clauses[]

 • Artists, actresses, singers: Művésznők, színésznők, énekesnők

Statements, with prepositions[]

 • Kati is fighting among the police officers and reporters: Kati a rendőrök és a riporterek között harcol
 • The English airplane flies above the reporters: Az angol repülőgép a riporterek fölött repül
 • The politician is standing among the reporters: A politikus a riporterek között áll

Statements, "nem ... hanem"[]

 • They are not singers, but actresses: Ők nem énekesnők, hanem színésznők

Duolingo: Nations[]

Questions[]

 • Are you French or Spanish?: Te francia vagy, vagy spanyol?
 • Are they Italian or Russian?: Ők olaszok vagy oroszok?
 • A mérnökök arabok vagy törökök?: Are the engineers Arabic or Turkish?
 • What are the French engineers like?: Milyenek a francia mérnökök?
 • Are the actors French or Dutch?: A színészek franciák vagy hollandok?

Statements[]

 • No, I am not an Arab: Nem, nem vagyok arab
 • This is a new Canadian bank: Ez egy új kanadai bank
 • The new Chinese market is very large: Az új kínai piac nagyon nagy
 • This is a new Korean car: Ez egy új koreai autó
 • This is a Spanish bank: Ez egy spanyol bank

Statements, plural subject[]

 • The French actresses are beautiful and tall: A francia színésznők szépek és magasak
 • The German houses are beautiful: A német házak szépek
 • Those beautiful boys are Chinese: Azok a szép fiúk kínaiak
 • The German men are tall: A német férfiak magasak

Statements, prepositions[]

 • The short Korean boss shouts in front of the Mongolian workers: Az alacsony koreai főnök a mongol munkások előtt kiabál
 • The Polish cities are beside rivers: A lengyel városok folyók mellett vannak

"nem ... hanem"[]

 • The cooks are not Italian, but Spanish: A szakácsok nem olaszok, hanem spanyolok
 • We are not Americans, but Canadians: Mi nem amerikaiak vagyunk, hanem kanadaiak
 • They are not German, but Austrian: Ők nem németek, hanem osztrákok.

"ott van ... ahol"[]

 • The Italian tourists are where the Polish ones are: Az olasz turisták ott vannak, ahol a lengyelek

Duolingo: Adjectives 1[]

Questions[]

 • Are you strong?: Erős vagy?
 • Are the rivers by the sea shallow?: A folyók a tenger mellett sekélyek?

Statements[]

 • The red umbrella is bad: A piros esernyő rossz
 • The river next to the city is very long: A folyó a város mellett nagyon hosszú

"száraz" és "nedves"[]

 • This is a wet umbrella: Ez egy nedves esernyő
 • The heavy, black umbrellas are dry: A nehéz, fekete esernyők szárazak
 • The new, fast car is not dry: Az új, gyors autó nem száraz

"sovany" és "kövér"[]

 • The Hungarian workers are very thin: A magyar munkások nagyon soványak
 • The famous English actress is thin and ugly: A híres angol színésznő sovány és csúnya

"könnyű" és "nehéz"[]

 • The red apple is light: A piros alma könnyű
 • The telephones are not light: A telefonok nem könnyűek
 • The new Hungarian car is beautiful, light, and fast: Az új magyar autó szép, könnyű és gyors

"erős" és "gyenge"[]

 • The men and the women are very strong: A férfiak és a nők nagyon erősek
 • The soldiers are not strong: A katonák nem erősek

"sekély" és "mely"[]

 • These are warm and shallow seas: Ezek meleg és sekély tengerek
 • Are the rivers next to the sea shallow?: A folyók a tenger mellett sekélyek?

"keskeny" és "széles"[]

 • The streets next to the city are very narrow: Az utcák a város mellett nagyon keskenyek
 • The people are behind the narrow, tall windows: Az emberek a keskeny, magas ablakok mögött vannak
 • The chairs are next to the long, narrow table: A székek a hosszú, keskeny asztal mellett vannak

Statements, "ott van, ahol"[]

 • The famous hotel is where the old school is: A híres szálloda ott van, ahol a régi iskola

Duolingo: Verbs 2 Present Plural[]

Questions[]

 • Who has lunch under the big trees?: Kik ebédelnek a nagy fák alatt?
 • What are you studying?: Ti mit tanultok?
 • Are you drinking here or there?: Itt iszol vagy ott?
 • Do you walk here?: Ti itt sétáltok?
 • Where are we washing the dishes?: Hol mosogatunk?

Statements[]

 • We are studying, and you are singing: Mi tanulunk, ti pedig énekeltek
 • The fat Spanish boy is taking a bath: A kövér spanyol fiú fürdik

"dolgozni"[]

 • Where do you work?: Hol dolgozol?
 • Unfortunately, I do not work: Sajnos nem dolgozom
 • Does the postman not work?: A postás nem dolgozik?

"latni"[]

 • Do you live where the big buses are?: Ott laksz, ahol a nagy buszok állnak?
 • Do you live here?: Önök itt laknak?
 • I do not live here: Én nem itt lakom

"mutatni"[]

 • I show some cars: Mutatok néhány autót
 • You show a house: Mutatsz egy házat
 • Janos shows something: János mutat valamit
 • The boy sets an example: A fiú példát mutat

"tüsszenteni"[]

 • You are sneezing in front of the Egyptian bank: Az egyiptomi bank előtt tüsszentetek
 • You are sneezing in front of the Egyptian bank: Ti az egyiptomi bank előtt tüsszentetek
 • We are painting inside, and they are sneezing outside: Mi bent festünk, ők meg kint tüsszentenek
 • We sneeze a great deal; we sneeze a lot: Nagyon sokat tüsszentünk

"teniszezni"[]

 • Where are you playing tennis?: Hol teniszezel?
 • No, I do not play tennis: Nem, nem teniszezem
 • The young Mexican boy is playing tennis by the wide river: A fiatal mexikói fiú a széles folyó mellett teniszezik
 • Zsuzsa and Kati are playing tennis behind the new school: Zsuzsa és Kati az új iskola mögött teniszeznek

"sütni"[]

 • We often bake bread: Gyakran sütünk kenyeret
 • You are baking outside beside the houses: Te kint sütsz a házak mellett

Statements, prepositions[]

 • We live here, by the wide river: Itt lakunk, a széles folyó mellett
 • We dance by the wide river: A széles folyó mellett táncolunk
 • I drink underneath the wet umbrella: A nedves esernyő alatt iszom
 • We are flying above a deep sea: Egy mély tenger fölött repülünk
 • I take a bath by the city: A város mellett fürdöm
 • The Chinese tourists are walking by the water: A kínai turisták a víz mellett sétálnak
 • A belga nők bent mosogatnak, nem kint: The Belgian women wash dishes inside, not outside

Statements, "nem ... hanem"[]

 • You are not drinking in front of the expensive restaurant, but here: Te nem a drága étterem előtt iszol, hanem itt
 • We are not playing the violin, but playing tennis: Mi nem hegedülünk, hanem teniszezünk
 • You do not work, but you sit here: Ti nem dolgoztok, hanem itt ültök
 • We are not talking on the telephone, but they are: Nem mi telefonálunk, hanem ők

Duolingo: Definite conjugation[]

Questions[]

 • Who is watching the airplanes?: Ki nézi a repülőgépeket?
 • Do you not see the buses?: Nem látjátok a buszokat?
 • Who is watching him?: Ki figyeli?
 • Do you see the apple?: Te látod az almát?
 • Who is baking the bread?: Ki csinálja a kenyeret?
 • Who knows the famous lawyer?: Ki ismeri a híres ügyvédet?
 • Don't you want it?: Te nem kéred? Te nem akarod?

Statements[]

 • I am doing it: Én csinálom
 • I am not reading it: Én nem olvasom
 • The boy is reading the large book: A fiú a nagy könyvet olvassa
 • Peter does not see the woman: Péter nem látja a nőt
 • They are not reading the book, they are looking at it: Nem olvassák a könyvet, hanem nézik
 • We do not see the apples: Mi nem látjuk az almákat
 • I do not see the lawyer: Én nem látom az ügyvédet
 • We do not know the composers: Mi nem ismerjük a zeneszerzőket
 • The lawyers are watching the judges, and we are watching the lawyers: Az ügyvédek figyelik a bírókat, és mi figyeljük az ügyvédeket
 • I want the big phone: A nagy telefont kérem

Statements, cooking[]

 • Today Peter is cooking dinner: Ma Péter főzi a vacsorát
 • We are cooking the apple: Mi főzzük az almát
 • You are brewing the beer: Te főzöd a sört

Duolingo: Date and Time[]

Use the supressive for days, use the inessive for months

Questions[]

 • Today or tomorrow?: Ma vagy holnap?
 • Are you coming the day after tomorrow?: Holnapután jöttök?
 • What do you do this weekend?: Mit csinálsz most hétvégén?
 • What day is it today?: Milyen nap van ma?

Phrases[]

 • Happy new year!: Boldog új évet!
 • Today is a beautiful day!: Szép napunk van ma!

Statements[]

 • It is a beautiful day today: Szép napunk van ma
 • It is already the weekend: Már hétvége van
 • It was not there: Nem volt ott; ott nem volt
 • I was there: Ott voltam
 • It is already the weekend: Már hétvége van

Past tense, "voltál", "csináltál", "találkoztal"[]

 • Where were you?: Hol voltál?
 • Where were you yesterday?: Hol voltál tegnap?
 • What did you do yesterday?: Mit csináltál tegnap?
 • Where did you meet last year?: Hol találkoztatok a múlt évben?
 • Where did you meet last year?: Hol találkoztatok tavaly?

"Ma ... van"[]

 • Today is already March: Ma már Március van
 • Today is Tuesday: Ma kedd van
 • Today is Wednesday: Ma szerda van
 • Today is Thursday: Ma csütörtök van
 • Today is the big day: Ma van a nagy nap; A nagy nap ma van

Statements, supressive (-en, -on)[]

 • I go to work on Tuesday: Kedden dolgozni megyek
 • I do not work on Wednesday: Szerdán nem dolgozok
 • On Thursday, on Friday, or on Saturday?: Csütörtökön, pénteken, vagy szombaton?
 • What do you do on Tuesday?: Mit csinálsz kedden?
 • What did you do last Friday?: Mit csináltál múlt pénteken?
 • Janos was born on Sunday: János vasárnap született

Statements, inessive (-ban, -ben)[]

 • Péter was born in September, not in October: Péter szeptemberben született, nem októberben
 • Kati was born in March: Kati márciusban született
 • The cook begins in October: A szakács októberben kezd
 • In February, the soldiers do not fight: Februárban nem harcolnak a katonák
 • Decemberben vagy augusztusban van tél?: Is winter in December or August?

Days of the week[]

 • I am at home on Sunday: Vasárnap otthon vagyok
 • Today is Friday, not Saturday: Péntek van, nem szombat

Months of the year[]

 • It is already February tomorrow: Holnap már február van
 • February is a winter month: Február egy téli hónap
 • Is winter in December or August?: Decemberben vagy augusztusban van tél?

Duolingo: Numbers 1[]

Questions[]

 • How much rice is this?: Mennyi rizs ez?
 • Are these 81 apples?: Ez nyolcvanegy alma?
 • 20 or 21?: Húsz vagy huszonegy?
 • 27 or 28?: Huszonhét vagy huszonnyolc?
 • 64 or 77?: Hatvannégy vagy hetvenhét?

Statements[]

 • 88 cooks cook here: Itt nyolcvannyolc szakács főz

Statements, prepositions[]

 • 12 airplanes are flying above the city: A város fölött tizenkét repülőgép repül
 • 55 Egyptian engineers are smoking cigarettes behind the building: Ötvenöt egyiptomi mérnök cigarettázik az épület mögött
 • 34 English boys are resting under the trees: Harmincnégy angol fiú a fák alatt pihen
 • 25 men are sitting beside the tables: Huszonöt férfi ül az asztalok mellett
 • 23 black cars are moving next to the city: A város mellett huszonhárom fekete autó halad

Statements, clauses[]

 • 39 tables and 32 chairs: Harminckilenc asztal és harminckét szék
 • 10, 11, 12: Tíz, tizenegy, tizenkettő

"nem ... hanem"[]

 • Not the 11 Brazilian boys are good, but the 11 Germans: Nem a tizenegy brazil fiú jó, hanem a tizenegy német
 • Not 13, but 14: Nem tizenhárom, hanem tizennégy
 • Not 52 cities, but 57: Nem ötvenkét város, hanem ötvenhét
 • Not 6, but 12: Nem hat, hanem tizenkettő
 • Not 35 but 36: Nem harmincöt, hanem harminchat

"ott ... ahol"[]

 • The 86 Spanish men are swimming, where the Israeli women are swimming: A nyolcvanhat spanyol férfi ott úszik, ahol az izraeli nők

Duolingo: Choices 1[]

Questions[]

 • Is there a bag here?: Van itt táska?
 • Do you know why?: Tudod miért?
 • Can you see that girl by the cabs?: Látod azt a lányt a taxik mellett?
 • Who knows why?: Ki tudja miért?
 • Where is the tram?: Hol van a villamos?
 • Are there parks there?: Vannak ott parkok?
 • What is the child eating?: Mit eszik a gyerek?
 • Do you see that girl by the taxis?: Látod azt a lányt a taxik mellett?

Statements[]

 • Yes, there are bags there: Igen, vannak ott táskák
 • These women and men are teachers: Ezek a nők és férfiak tanárok
 • This red apple is light: Ez a piros alma könnyű
 • These athletes are slow and weak: Ezek a sportolók lassúak és gyengék
 • This umbrella is wet: Ez az esernyő nedves
 • The children already know how to read: A gyerekek már tudnak olvasni

"nincs" and "nincsenek"[]

 • The park is not there: A park nincs ott
 • The bags are not outside: A táskák nincsenek kint

"sincs" and "sincsenek"[]

 • He is not here either: Ő sincs itt
 • The red cars are not outside either: A piros autók sincsenek kint

"nem ... hanem"[]

 • This city is not small, but big: Ez a város nem kicsi, hanem nagy
 • These doctors are not Egyptian, but Indian: Ezek az orvosok nem egyiptomiak, hanem indiaiak

Clauses[]

 • which is big and heavy: ami nagy és nehéz
 • This woman: Ez a nő

"az a, amelyik"[]

 • The book, that is not famous, is under the table: Az a könyv van az asztal alatt, amelyik nem híres
 • That book, which is beside the new tv, is long: Az a könyv hosszú, amelyik az új televízió mellett van
 • The television, that stands next to the new table, is expensive: Az a televízió drága, amelyik az új asztal mellett áll
 • That bridge, which is standing above the deep river, is wide: Az a híd széles, amelyik a mély folyó fölött áll

"azok a, amelyek"[]

 • Those TVs, which are by the window, are bad: Azok a televíziók rosszak, amelyek az ablak mellett vannak
 • Those books, which are famous, are expensive: Azok a könyvek drágák, amelyek híresek
 • Those bridges, which are between the hills, are big: Azok a hidak nagyok, amelyek a hegyek között vannak

"az a, aki"[]

 • The athlete, who is swimming under the bridge, is young: Az a sportoló fiatal aki a híd alatt úszik
 • The one, who lives above the bank, is playing between the trams and the taxis: Az játszik a villamosok és a taxik között, aki a bank fölött lakik.

"ami ... "[]

 • The one, which is above the old newspapers, is nice: Az szép, ami a régi újságok fölött van

Duolingo: Inessive Case[]

Questions[]

 • Are there no rooms here?: Itt nincsenek szobák?
 • What is the new program on television like?: Milyen az új műsor a televízióban?
 • What is in the small bags?: Mi van a kicsi táskákban?
 • Who is in the window?: Ki van az ablakban?
 • Who works in the bank?: Kik dolgoznak a bankban?
 • Are you in the school?: Az iskolában vagy?
 • How many women and how many men are standing in the bus stop?: Hány nő és hány férfi áll a megállóban?
 • What is the apple in?: Miben van az alma?
 • What are the beautiful Brazilian girls sitting in?: Mikben ülnek a szép brazil lányok?
 • Are those programs interesting?: Érdekesek azok a műsorok?
 • Are there no rooms here?: Itt nincsenek szobák?

Verbs that have an implied object[]

 • I see you in the new restaurant: Látlak az új étteremben

"A noun" = general statement[]

 • Politicians are interesting people: A politikusok érdekes emberek

televízióban[]

 • There are no good programs on TV: Nincsenek jó műsorok a televízióban

ablakban, ablakokban[]

 • Children are standing in the windows: Az ablakokban gyerekek állnak

iskolában, iskolákban, parkban, parkokban[]

 • Many students are studying in the Hungarian schools: A magyar iskolákban sok diák tanul
 • Éva is walking in a park, and Laszlo is swimming in the sea: Éva egy parkban sétál, László meg a tengerben úszik
 • Little red birds sing in the park among the tall trees: A parkban a magas fák között kicsi piros madarak énekelnek

házban, házakban[]

 • Many people live in the new house: Az új házban sok ember lakik
 • There are many rooms in the new American houses: Az új amerikai házakban sok szoba van

szobában[]

 • There's a television in the large room too: A nagy szobában van televízió is

szállodaban, szállodákban[]

 • Many German tourists sleep in the hotels: Sok német turista alszik a szállodákban

étteremben, éttermekben[]

 • Many tourists are eating in the new Mexican restaurant: Sok turista eszik az új mexikói étteremben
 • These musicians are playing music in restaurants: Ezek a zenészek éttermekben zenélnek

üzletben, üzletekben, épületben, épületben[]

 • There are no red apples in the shop: Az üzletben nincs piros alma
 • The famous Japanese clock is standing in a small building: A híres japán óra egy kicsi épületben áll

autóban, autókban, taxiban[]

 • The red apple is in the black car: A piros alma a fekete autóban van
 • There are 5 people in the car: Az autóban öt ember van
 • An Italian man is the driver in the taxi: A taxiban egy olasz férfi a sofőr

városokban, városban[]

 • Many houses are in the large cities: A nagy városokban sok ház van
 • The Greek actresses are playing in the other city: A görög színésznők a másik városban játszanak

Statements, numbers, amounts[]

 • Six kids, three women and two men are in the store: Az üzletben hat gyerek, három nő és két férfi van
 • 47 teachers are working in the American school: Negyvenhét tanár dolgozik az amerikai iskolában

Statements, prepositions[]

 • Many children are running and playing between the trees in the parks: A parkokban a fák között sok gyerek fut és játszik
 • Little red birds sing in the park among the tall trees: A parkban a magas fák között kicsi piros madarak énekelnek

Statements, "nem ... hanem"[]

 • There are no small cars in the bag, but apples: A táskában nem kicsi autók vannak, hanem almák
 • Children do not work in the banks, but men and women: A bankokban nem gyerekek dolgoznak, hanem férfiak és nők
 • The boy does not live in the city, but in a little house beside the river: A fiú nem a városban lakik, hanem a folyó mellett egy kicsi házban

Statements, "is"[]

 • There is also a television in the large room: A nagy szobában van televízió is
 • There are banks and shops in the large buildings too: A nagy épületekben bankok és üzletek is vannak

"Az a ..., aki", "azok ..., akik"[]

 • The politician who is talking on the radio is famous: Az a politikus híres, aki a rádióban beszél
 • The ones, who are not Hungarian, live in the hotel: Azok laknak a szállodában, akik nem magyarok

Duolingo: Superessive Case[]

Questions[]

 • Are Greek ships sailing on the river, or on the sea?: A folyón uszik a görög hajo, vagy a tengeren?

Statements, short[]

 • There is a large square there: Ott van egy nagy tér

Statements[]

 • There is a clock on the black building: A fekete épületen van egy óra
 • These squares are new and beautiful: Ezek a terek újak és szépek
 • Long trains are standing at the train station: A pályaudvaron hosszú vonatok állnak
 • The good children play in the squares, not in the streets or on the sidewalks: A jó gyerekek a tereken játszanak, nem az utcákon vagy a járdákon
 • This poor musician is making music and singing on the sidewalk: Ez a szegény zenész a járdán zenél és énekel
 • The girls and the boys are walking on the streets: A lányok és fiúk az utcákon sétálnak

Statements, on water, tengeren, vízen[]

 • Small and big ships sail on the deep seas: A mély tengereken kicsi és nagy hajók úsznak
 • There are no houses on the sea: A tengeren nincsenek házak
 • The kindergarten teacher is walking on the water: Az óvónő a vízen sétál

Statements, prepositions[]

 • The kindergarten teacher is running on the big square behind the children and shouting: Az óvónő a nagy téren a gyerekek mögött fut és kiabál
 • The students are playing in a square in front of the school: A diákok egy téren játszanak az iskola előtt
 • The judge is sitting on a chair behind a big table: A bíró egy nagy asztal mögött ül egy széken

Statements, amounts[]

 • Many tourists are waiting at the train stations: A pályaudvarokon sok turista vár

Statements with "nem ... hanem"[]

 • This beautiful young kindergarten teacher is not sitting on the bus, but on a tram: Ez a szép fiatal óvónő nem a buszon ül, hanem egy villamoson
 • That apple is not on the ground, but on the table: Nem a földön van az az alma, hanem az asztalon

Statements with "az a, amelyik" or "azok a, amelyek" or "az a, aki" or "azok a, akik" clauses[]

 • Those who are young are standing on the bus: Azok állnak a buszon, akik fiatalok
 • That man, who lives beside the new hotel, is walking there on the street: Az a férfi sétál ott az utcán, aki az új szálloda mellett lakik

Duolingo: Adessive Case[]

Questions[]

 • Are there cold seas also at Australian cities?: Az ausztrál varosoknál is vannak hideg tengerek?
 • What is the doctor sitting at?: Minél ül az orvos?
 • What is the boy waiting by, the train or the tram?: Minél vár a fiú, a vonatnál vagy a villamosnál?

Statements[]

 • The tourists are not standing by the cars, but by the buses: A turisták nem az autóknál állnak, hanem a buszoknál
 • The students are sitting and studying at the tables: A diákok az asztaloknál ülnek és tanulnak
 • We are resting by the Austrian mountains: Az osztrák hegyeknél pihenünk
 • Not by the bank, but by the restaurant: Nem a banknál , hanem az étteremnél
 • The airplane is flying by the mountain: A repülőgép a hegynél repül
 • The tourists are not standing by the cars, but the buses: A turisták nem az autóknál állnak, hanem a buszoknál
 • No, the Russian soldiers are not by the old city: Nem, az orosz katonák nem a régi városnál vannak
 • The children are sitting and eating by the table: A gyerekek az asztalnál ülnek és esznek
 • The Chinese children are not standing by the trains, but by the trams: Nem a vonatoknál állnak a kínai gyerekek, hanem a villamosoknál
 • There are no people by the bus: Nincsenek emberek a busznál
 • The famous Russian writer is sitting and writing by the tree: A híres orosz író a fánál ül és ír
 • Many good people are working by the short trees, too: Az alacsony fáknál is sok jó ember dolgozik

Duolingo: Household[]

Questions[]

 • Where are the doors and the windows?: Hol vannak az ajtók és az ablakok?
 • Are you taking a shower?: Zuhanyzol?
 • Where are you taking a shower?: Ti hol zuhanyoztok?
 • 8 blankets?: Nyolc takaró?

Questions, inessive (-ban, -ben)[]

 • What is in the cabinet?: Mi van a szekrényben?
 • Are you down in the basement?: Lent vagy a pincében? Lent vagytok a pincében?

Statements[]

 • These pillows are heavy: Ezek a párnák nehezek
 • This is a beautiful, old door: Ez egy szép, régi ajtó
 • Knife, fork, spoon: Kés, villa, kanál
 • Those cabinets are very beautiful: Azok a szekrények nagyon szépek
 • These are very nice gardens: Ezek nagyon szép kertek
 • There are no kitchens here: Itt nincsenek konyhák
 • Those mugs are big and strong: Azok a bögrék nagyok és erősek
 • That small picture is very ugly: Az a kicsi kép nagyon csúnya

Statements, "sem"[]

 • Those are not fridges, either: Azok sem hűtők
 • These pictures are not beautiful, either: Ezek a képek sem szépek

Statements, rooms, inessive (-ban, -ben)[]

 • There are large tables in the dining rooms: Az ebédlőkben nagy asztalok vannak
 • The beautiful, red flower is in the bedroom, on the table: A szép, piros virág a hálószobában van, az asztalon
 • The oven is in the kitchen, next to the refrigerator : A sütő a konyhában van, a hűtő mellett
 • There are large tables are in the dining rooms: Az ebédlőkben nagy asztalok vannak
 • We are eating lunch in the dining room: Az ebédlőben ebédelünk
 • The combs are in the bedroom: A fésűk a hálószobában vannak
 • These pictures are in the bedrooms: Ezek a képek a hálószobákban vannak
 • I am in the bathroom, I am showering: A fürdőszobában vagyok, zuhanyzom
 • I am sitting and reading in the garden: A kertben ülök és olvasok
 • The new German computers are in the study: Az új német számítógépek a dolgozószobában vannak
 • The sofa is in the living room, next to the armchair: A kanapé a nappaliban van, a fotel mellett
 • The Japanese cooks are in the kitchen and they are cooking: A japán szakácsok a konyhában vannak és főznek
 • In the study there is a desk, a cabinet, an armchair, and a sofa: A dolgozószobában egy íróasztal, egy szekrény, egy fotel, és egy kanapé van

Statements, objects, inessive (-ban, -ben)[]

 • A person is in the refrigerator: Egy ember van a hűtőben
 • There's no water in the mug: A bögrében nincs víz
 • There are four apples in the fridge: A hűtőben négy alma van
 • It is not in the oven: Nem a sütőben van
 • The small spoon is in the cup: A kicsi kanál a csészében van

Statements, supressive (-en, -on)[]

 • We are sitting on the sofa: A kanapén ülünk
 • The flowers are on the balcony: A virágok az erkélyen vannak
 • I am watching you in the photo: Nézlek a képen
 • I am sitting and resting in the armchair: A fotelben ülök és pihenek
 • Many big mirrors are on the wall: A falon sok nagy tükör van
 • These beautiful pictures are on the wall: Ezek a szép képek a falon vannak; Ezek a gyönyörű képek a falon vannak
 • It is on the computer: A számítógépen van
 • A bird is sitting on the fence: A kerítésen egy madár ül
 • The tubes of toothpaste are on the table: A fogkrémek az asztalon vannak
 • There are 40 books on the shelf: A polcon negyven könyv van
 • I am watching you in the photo; I watch you in the picture: Nézlek a képen

Statements, adessive (-nál, -nél)[]

 • I am standing and waiting by the gate: A kapunál állok és várok
 • The old table is by the wall: A régi asztal a falnál van

Statements, prepositions[]

 • The dining room is next to the kitchen: Az ebédlő a konyha mellett van
 • The bedroom is upstairs: A hálószoba fent van
 • The big comb is next to the toothbrush: A nagy fésű a fogkefe mellett van
 • There is a large garden behind the red house: A piros ház mögött nagy kert van
 • The mirrors are between the windows: A tükrök az ablakok között vannak
 • This shelf is below the other one: Ez a polc a másik alatt van

Statements, "nem ... hanem"[]

 • There is no cold water in the bathtub, but warm: Nem hideg víz van a kádban, hanem meleg
 • The pillows are not on the bed, but on the ground: A párnák nem az ágyon vannak, hanem a földön
 • This is not a cup, but a mug: Ez nem csésze, hanem bögre
 • This is not toothpaste, but water: Ez nem fogkrém, hanem víz

Duolingo: Clothing[]

Questions[]

 • Where are these ties?: Hol vannak ezek a nyakkendők?
 • Where are these jeans?: Hol vannak ezek a farmerek?
 • Is the earring here?: Itt van a fülbevaló?
 • What kind of ring is this?: Milyen gyűrű ez?
 • What are those watches on: Min vannak azok a karórák?
 • Are those sweaters over there?: Azok pulóverek, amik ott vannak?, Azok ott pulóverek?
 • Are these skirts or pants?: Ezek szoknyák vagy nadrágok?
 • What are these black socks like?: Milyenek ezek a fekete zoknik?

Statements[]

 • This is an expensive necklace: Ez egy drága nyaklánc
 • This is not a cap: Ez nem sapka
 • This is a very beautiful scarf: Ez egy nagyon szép sál
 • The One Ring: Az Egy Gyűrű
 • These earrings are small and beautiful: Ezek a fülbevalók kicsik és szépek
 • That's a sock and not a pocket: Az zokni, nem pedig zseb

Statements, inessive for humans wearing clothing, (-ban, -ben)[]

 • Are the Spanish workers wearing jeans?: A spanyol munkások farmerben vannak?
 • Are we wearing caps?: Sapkában vagyunk?
 • We are wearing pants: Mi nadrágban vagyunk
 • I am not wearing socks: Nem vagyok zokniban
 • I am wearing a shirt and jeans: Ingben és farmerben vagyok
 • The young Australian artists are walking by the sea in big hats: A fiatal ausztrál művésznők nagy kalapokban sétálnak a tengernél
 • The Polish men are traveling on the train in shirt and tie: A lengyel férfiak ingben és nyakkendőben utaznak a vonaton

Statements, supressive for humans wearing clothing, (-en, -on, -in)[]

 • What kind of t-shirt is the man wearing?: Milyen póló van a férfin?
 • What are the men wearing?: Mi van a férfiakon?
 • What kind of t-shirt is the man wearing?: Milyen póló van a férfin?
 • A kanadai férfin egy piros ing van: The Canadian man is wearing a red shirt
 • The Indian child is also wearing a sweater: Az indiai gyereken pulóver is van

Statements, supressive for objects, (-en, -on)[]

 • The scarves are on the table: A sálak az asztalon vannak.
 • What is in the pocket?: Mi van a zsebben?

Statements, inessive for objects, (-ban, -ben)[]

 • The necklaces are in the car: A nyakláncok az autóban vannak
 • The sock is in the shoe: A zokni a cipőben van
 • There are coats, dresses, t-shirts, and shirts in the department store: Az áruházban kabátok, ruhák, pólók és ingek vannak

Statements, "nem ... hanem"[]

 • Those are not hats, but caps: Azok nem kalapok, hanem sapkák
 • The red watch is not here, but there: A piros karóra nem itt van, hanem ott
 • This is not a belt, but a tie: Ez nem öv, hanem nyakkendő
 • The women are not wearing t-shirts, but shirts: A nőkön nem póló van, hanem ing

Statements, "pedig"[]

 • One of the coats is there, and the other one is here: Az egyik kabát ott van, a másik pedig itt
 • One of the women is wearing pants, and the other woman is wearing a skirt: Az egyik nőn nadrág van, a másik nőn pedig szoknya

Duolingo: Colors[]

Questions[]

 • Are the new houses yellow too?: Az új házak is citromsárgák?
 • What is orange?: Mi narancssárga?
 • Which books are colorful?: Melyik könyvek színesek?
 • Are white and black colors?: A fehér és a fekete színek?
 • Which books are colorful?: Melyik könyvek színesek?

Statements, short, clauses[]

 • Red, white, green: Piros, fehér, zöld
 • This color is ugly: Ez a szín csúnya
 • Orange is a Dutch color: A narancssárga holland szín.

Statements[]

 • Those are white and fast: Azok fehérek és gyorsak
 • Purple and pink cars are not nice: A lila és rózsaszín autók nem szépek
 • The purple and pink cars are not nice: A lila és rózsaszín autók nem szépek
 • The blue seas are deep: A kék tengerek mélyek

Statements, supressive (-en, -on)[]

 • Colorful ships are sailing on the shallow sea: Színes hajók úsznak a sekély tengeren
 • Zsuzsa is walking on the yellow bridge: Zsuzsa a citromsárga hídon sétál

"nem ... hanem"[]

 • Those apples are not red, but pink: Azok az almák nem pirosak, hanem rózsaszínűek
 • The Hungarian trams are not purple, but yellow: A magyar villamosok nem lilák, hanem sárgák

Duolingo: Choices 2[]

Questions, prepositions[]

 • What is below that car?: Mi van az alatt az autó alatt?
 • Who is standing next to that big yellow car?: Ki áll a mellett a nagy sárga autó mellett?
 • Who is playing between these trees: Kik játszanak ezek között a fák között?

Questions, inessive, supressive, adessive[]

 • Which river is the beautiful new hotel by?: Melyik folyónál áll a szép új szálloda?
 • Which buses are the French tourists on?: Melyik buszokon ülnek a francia turisták?
 • On which bed is there a pillow?: Melyik ágyon van párna?
 • Next to which buildings are there taxis? Which building are taxis next to?: Melyik épületeknél állnak taxik?

Statements[]

 • Three teachers are walking by those students: Azok mellett a diákok mellett három tanár sétál

Grammatical focus[]

 • The young actress is not flying on this airplane, but on that train: A fiatal színésznő nem ezen a repülőgépen utazik, hanem azon a vonaton

"ez előtt ... előtt"[]

 • There are many cars on the street in front of these schools: Ezek előtt az iskolák előtt sok autó áll az utcán
 • Many cars are standing in front of this house: Ez előtt a ház előtt, sok autó áll

"ez alatt ... alatt"[]

 • The grass under those trees is not nice and green: Azok alatt a fák alatt nem szép zöld a fű.
 • The table is dry under this lamp; Under this lamp the table is dry: Ez alatt a lámpa alatt az asztal száraz

"ez körül ... körül", "e körül ... körül"[]

 • There is a tall fence around that garden: A körül a kert körül van egy magas kerítés
 • Police officers are standing around those people: Azok körül az emberek körül rendőrök állnak
 • Many tall houses are standing around this square: E körül a tér körül sok magas ház áll

"ez között ... között"[]

 • The small blue car is moving between those big buses: A kicsi kék autó azok között a nagy buszok között halad

inessive (-ban, -ben)[]

 • Girls are sitting in this car, and boys in that one: Ebben az autóban lányok ülnek, abban meg fiúk
 • There is no water in that buildings: Azokban az épületekben nincs víz
 • Which house does that beautiful Hungarian girl live in?: Melyik házban lakik az a szép magyar lány?

supressive (-en, -on)[]

 • Hungarian and Russian children are playing on that square: Azon a téren magyar és orosz gyerekek játszanak
 • There are no birds in this dry tree: Ezen a száraz fán nincsenek madarak
 • Four boys are sleeping on this big brown bed: Ezen a nagy barna ágyon négy fiú alszik
 • That beautiful woman is not wearing anything: Azon a szép nőn nincs ruha
 • There are beautiful cities on those mountains: Azokon a hegyeken szép városok vannak
 • Hungarians travel on these trains, and Belgians on those: Ezeken a vonatokon magyarok utaznak, azokon pedig belgák

adessive (-nál, -nél)[]

 • Which river is the beautiful new hotel by? By which river is the beautiful new hotel?: Melyik folyónál áll a szép új szálloda?
 • I am also standing by this door: Én is ennél az ajtónál állok
 • We are eating lunch by this table, and you by that one: Mi ennél az asztalnál ebédelünk, ti meg annál
 • Many rich tourists rest by this famous sea: Ennél a híres tengernél sok gazdag turista pihen

"nem ... hanem"[]

 • The bank is not in this building, but that one: A bank nem ebben az épületben van, hanem abban.
 • We do not live in those rooms, but in these: Nem azokban a szobákban lakunk, hanem ezekben.
 • I am not studying beside that table, but this one: Nem a mellett az asztal mellett tanulok, hanem e mellett

"e" in the preposition vs. "e preposition ... preposition"[]

 • Six big bridges are above this river: E a folyó fölött hat nagy híd van
 • Six big bridges are above this river: E fölött a folyó fölött hat nagy híd van
 • Many tall houses are standing around this square: E tér körül sok magas ház áll
 • Many tall houses are standing around this square: E körül a tér körül sok magas ház áll

"az a, amelyik" or "azok a, amelyek" or "az a, aki" or "azok a, akik"[]

 • Those who live in this city are studying in those schools: Azok tanulnak azokban az iskolákban, akik ebben a városban laknak

Duolingo: Ordinals[]

Questions[]

 • Which number is that red car?: Hányadik az a piros autó?
 • Are you sitting in the 90th chair?: A kilencvenedik széken ülsz?
 • Are you dancing in the 60th square?: A hatvanadik téren táncoltok?
 • Is the 8th or the 9th black car nice?: A nyolcadik vagy a kilencedik fekete autó szép?
 • Are you sitting on the 74th or the 77th chair?: A hetvennegyedik vagy a hetvenhetedik széken ülsz? A hetvennegyedik vagy a hetvenhetedik széken ültök?
 • Are you the 79th?: Te vagy a hetvenkilencedik?
 • Where is the 10th street?: Hol van a tizedik utca?
 • Which actress is beautiful, the 31st or the 32nd?: Melyik színésznő szép, a harmincegyedik vagy a harminckettedik?
 • On which floor does the Egyptian judge live?: Hányadik emeleten lakik az egyiptomi bíró?

grammatical focus[]

 • The children on the square sit under the 9th tree and talk: A gyerekek a téren a kilencedik fa alatt ülnek és beszélgetnek
 • The tourists stand at the 50th interesting building and take photos: A turisták az ötvenedik érdekes épületnél állnak és fényképeznek

0-19[]

 • This is the 1st Hungarian airplane: Ez az első magyar repülőgép
 • The 4th worker is not working; he is feeling dizzy: A negyedik munkás nem dolgozik; szédül
 • This is the 6th bus stop: Ez a hatodik megálló
 • The 7th famous American actress lives here: A hetedik híres amerikai színésznő itt lakik
 • The 7th man is sneezing: A hetedik férfi tüsszent
 • The 8th room is the bathroom: A nyolcadik szoba a mosdó
 • The 11 Brazilian boys are the fourth: A tizenegy brazil fiú a negyedik

20+[]

 • The 20th athlete is not happy: A huszadik sportoló nem boldog
 • The 30th mountain is very tall: A harmincadik hegy nagyon magas
 • I am the 46th: A negyvenhatodik vagyok
 • I am the 47th: Én vagyok a negyvenhatodik
 • The 60th athlete is Belgiuan: A hatvanadik sportoló belga
 • The 80th man is not here either: A nyolcvanadik férfi sincs itt
 • The 99th ship is not green: A kilencvenkilencedik hajó nem zöld

inessive (-ban, -ben)[]

 • This is the 2nd Turkish restaurant in the city: Ez a második török étterem a városban
 • The old English woman lives in the 10th house: Az idős angol nő a tizedik házban lakik
 • The train is standing at the 37th station: A vonat a harminchetedik megállóban áll;
 • This is the 42nd railway station in the city: Ez a negyvenkettedik pályaudvar a városban
 • An old Spanish man lives in the 43rd house: Egy idős spanyol férfi lakik a negyvenharmadik házban
 • The famous Korean directors are in the 55th room and work: A híres koreai rendezők az ötvenötödik szobában vannak és dolgoznak
 • The 76th man swims in the narrow, shallow river too: A hetvenhatodik férfi is a keskeny, sekély folyóban úszik
 • This is not the 100th hospital in the city: Ez nem a századik kórház a városban

supressive (-en, -on)[]

 • I am waiting on the ground floor: A földszinten várok
 • I live on the 1st floor: Az első emeleten lakom
 • There is no furniture on the 4th and 5th floors either: A negyedik és az ötödik emeleten sincsenek bútorok
 • The German tourists are traveling on the 20th ship: A német turisták a huszadik hajón utaznak
 • The train is standing at the 37th station: A vonat a harminchetedik állomáson áll
 • The Mongolian writer is sitting in the 50th chair: A mongol író az ötvenedik széken ül
 • We are traveling on the 66th bus: A hatvanhatodik buszon utazunk
 • The 70th bird is not flying, but sitting on the tree: A hetvenedik madár nem repül, hanem a fán ül

adessive (-nál, -nél)[]

 • We are sitting at the 30th table: Mi a harmincadik asztalnál ülünk
 • The 95th postman walks and drinks by the houses: A kilencvenötödik postás a házaknál sétál és iszik
 • The bad German waiter works at the 98th restaurant: A rossz német pincér a kilencvennyolcadik étteremnél dolgozik
 • The 100th kindergarten teacher is walking in front of the school: A századik óvónő az iskola előtt sétál

but rather, "nem ... hanem"[]

 • The 2nd apple is not green, but red: A második alma nem zöld, hanem piros
 • The Hungarian athlete is 3rd, and the German is 5th: A magyar sportoló a harmadik, a német pedig az ötödik
 • It isn't 6th, but rather 60th: Nem hatodik, hanem hatvanadik
 • The 34th car is not black either, but grey: A harmincnegyedik autó sem fekete, hanem szürke
 • The 58th armchair is here, and the 59th is there: Az ötvennyolcadik fotel itt van, az ötvenkilencedik pedig ott
 • The 80th Korean man is walking in the front, and the 90th in the back: A nyolcvanadik koreai férfi elöl sétál, a kilencvenedik pedig hátul

preposition[]

 • The 6th brown pajamas are in the cabinet too, among the coats: A hatodik barna pizsama is a szekrényben van, a kabátok között
 • This is the 8th bridge over the famous river: Ez a nyolcadik híd a híres folyó fölött
 • Many orange cars are moving in front of the 53rd American bank: Az ötvenharmadik amerikai bank előtt sok narancssárga autó halad
 • The 100th kindergarten teacher is walking in front of the school: A századik óvónő az iskola előtt sétál

"sem"[]

 • The 9th train is not American either, but Japanese: A kilencedik vonat sem amerikai, hanem japán

Duolingo: Animals[]

Wise sayings[]

 • Who gets up early, stays sleepy: Ki korán kel, álmos marad

Questions[]

 • Where do you arrive?: Hova érkeztek?
 • Do you meow?: Te nyávogsz?
 • Hova mászol?: Where do you climb?
 • Where is the ant climbing?: Hol mászik a hangya?
 • Where are these ducks flying?: Hova repülnek ezek a kacsák?
 • Where are you hunting?: Hol vadászol?
 • What kind of dolphin are you?: Milyen delfin vagy?
 • Are you grunting?: Ti röfögtök?
 • What is this whale doing?: Mit csinál ez a bálna?
 • Where does that small black dog jump to?: Hol ugrik az a kicsi fekete kutya?

Verbs[]

 • I jump and fall: Ugrom és esem
 • Are you jumping here or there?: Ide ugrasz vagy oda?
 • We run and jump: Futunk és ugrunk
 • Are you stepping or jumping?: Léptek vagy ugrotok?
 • Te nem kiabálsz, hanem üvöltesz: You are not shouting, but howling

"szőrös"[]

 • Is this insect hairy?: Ez a rovar szőrös?
 • No, this hen is not furry either: Nem, ez a tyúk sem szőrös

Statements[]

 • A wolf is arriving: Egy farkas érkezik
 • The small and young bear is not furry: A kicsi és fiatal medve nem szőrös
 • This is a very beautiful kitty: Ez egy nagyon szép cica
 • The spiders are not insects: A pókok nem rovarok
 • No, I am not hunting: Nem, én nem vadászom
 • The fox steps and jumps: A róka lép, és ugrik
 • The young, spotted giraffe is curious and sly: A fiatal, foltos zsiráf kíváncsi és ravasz

Whale, "bálna"; dolphin, "delfin"; fish "hal"[]

 • The large whale swims well: A nagy bálna jól úszik
 • Those whales are swimming next to the dolphins, too: Azok a bálnák is a delfinek mellett úsznak
 • There is fish on the white plate: A fehér tányéron hal van

Lion, "oroszlán"[]

 • The young lions are friendly: A fiatal oroszlánok barátságosak

Frog, "béka "[]

 • The frog is a curious animal: A béka kíváncsi állat
 • The frog jumps and jumps: A béka ugrik és ugrik
 • These frogs are not furry: Ezek a békák nem szőrösek
 • The lazy frog is not jumping there: A lusta béka nem ugrik oda

"A" noun = noun[]

 • Dolphins are not fish: A delfinek nem halak
 • Spiders are not insects: A pókok nem rovarok
 • Guinea pigs are not pigs: A tengerimalacok nem disznók
 • Pigs are lazy animals: A disznók lusta állatok
 • Are foxes friendly and sly animals?: A rókák barátságos és ravasz állatok?
 • Are hamsters small, hairy animals?: A hörcsögök kicsi, szőrös állatok?

"nem ... hanem"[]

 • This dolphin is not hunting, but sleeping: Ez a delfin nem vadászik, hanem alszik
 • The bears are not barking, but roaring: A medvék nem ugatnak, hanem üvöltenek

Statements, prepositions[]

 • 82 bees fly over the grass: Nyolcvankét méh repül a fű fölött
 • The curious butterfly is flying above the sea: A kíváncsi pillangó a tenger fölött repül
 • The shark is swimming behind the fish: A cápa a halak mögött úszik
 • The rooster is walking and crowing among the hens: A kakas a tyúkok között sétál és kukorékol
 • The giraffes are lying next to the cows: A zsiráfok a tehenek mellett fekszenek
 • Those animals are by the river, and are jumping: Azok az állatok a folyó mellett vannak, és ugranak

inessive (-ban, -ben)[]

 • A fly is in the glass: Egy légy van a pohárban
 • There are bees in the brown boots: A barna bakancsban méhek vannak
 • These sharks are hunting in the deep seas: Ezek a cápák a mély tengerekben vadásznak
 • These fish swim in seas and rivers too: Ezek a halak tengerekben és folyókban is úsznak
 • Many animals are in the zoo: lions, bears, and wolves: Az állatkertben sok állat van: oroszlánok, medvék, farkasok
 • Ezekben az üzletekben kicsi állatok vannak: hörcsögök, tengerimalacok, egerek: There are small animals in these shops: hamsters, guinea pigs, mice

supressive (-en, -on)[]

 • Small, black flies are crawling on the beautiful, new window: Kicsi, fekete legyek másznak a szép, új ablakon
 • A bug is crawling on the roof: Egy bogár mászik a tetőn
 • We are lying and crowing on the roof: A tetőn fekszünk és kukorékolunk
 • The sad elephant is walking on the dry, warm ground: A szomorú elefánt a száraz, meleg földön sétál
 • The young roosters are standing and crowing on the roof: A fiatal kakasok a tetőn állnak és kukorékolnak
 • Those apes on the tree are very lazy: Azok a majmok a fán nagyon lusták
 • 8 guinea pigs are sitting and eating lunch on the table: Az asztalon nyolc tengerimalac ül és ebédel
 • The young lion is standing on the mountain and roaring: A fiatal oroszlán a hegyen áll és üvölt

adessive (-nál, -nél)[]

 • Where are the hens, by the river or by the tree?: Hol vannak a tyúkok, a folyónál vagy a fánál?

"is"[]

 • Dolphins hunt here, too: Delfinek is vadásznak itt
 • We are tired too: Mi is álmosak vagyunk

"sem"[]

 • No, ants are not bugs either, but insects: Nem, a hangyák sem bogarak, hanem rovarok
Advertisement